top of page

Harfler her zaman bir titreşim yaratabilmektedir. Her harfi söylerken bile bu titreşim 2 yönlü olarak hissedilir. İlk hissetme yöntemi kulakla duyulan seslerdir. Ayrıca orta kulak ve iç kulaktaki sinirlerin vasıtasıyla duyma eylemi gerçekleşir. Bir diğer his ise bedenle oluşturulan hareketlerdir. Bu tür harfler söylendiğinde beden üzerinde kulakla beraber senkronize olarak titreşimler oluşmaktadır.

İsim harflerinizin enerjisini ve etkisini anlamak için, isim analizi yaparak bu bilgilere sizler de ulaşabilirsiniz.

Erkek ismi ile deşifre ederken, harflerin değeri kadar ismin anlamı da önemlidir. Örneğin bir kişi dedesinin ya da babasının ismini almışsa o kişinin enerjileri, yaşam tarzları ve belki de inanç sistemleri isim koyulan kişi üzerinde etkili olabilir.

 

Yine bir örnek verecek olursak klasikleşmiş bir isim olan Ahmet adını alan bir kişi geleneksel bir şekilde yaşayabilir. Fakat Sarp adındaki farklı biri modern bir yaşam sürebilmektedir.

İsim Enerjisi

Türkiye’de ve hatta dünyada pek çok insan isminden memnun değil. Yapılan anketlerde bunu gösteriyor. Bazı insanlar isimlerinden memnuniyetsizlik konusunda gerekçe olarak onlara ağır gelmesini gösteriyor. Bu yüzden ismini değiştirmeyi düşünenlerde var. 

 

İsimler iş ilişkilerinde de çok etkin! Birlikte çalışan kişilerin isim titreşimi eşit seviyedeyse iyi bir ortaklık kuruyorlar. İsimle beraber titreşim yaratan soyadı da kişi üzerinde çok etkili. 

Bazı firmalarda soyadları öne çıkarılıyor. İsim ve soyadıyla iyi bir bütünlük yaratan frekansı yakalayanlar harika bir kariyer yaratabilir. Hem kadına hem erkeğe konulan bazı isimler de iş hayatı için çok sorun yaratmaz.

İsimler Karakteri Nasıl Etkiler?

Harflerin Enerjisi

İsimlerde anlam önemli olmasıyla beraber dikkat edilmesi gereken başka konu ismin içindeki sesli ve sessiz harflerdir.  Harflerin artikülasyonu da frekansı etkileyeceği için karakteri enerjiyi ve kendine kişinin kendi hakkındaki izlenimini etkiler. Sert sessiz harfler ve kalın sesli harf etkidedir.

M harfi isimlerde anneliği yardımseverliği insancıllığı yansıtır.

V Z harfleri kendini ve egosunu sona atmanın işaretidir. 

P Ç T K harfi yapılanı unutmama ve sertlik işaretidir. ( İsimlerin sonunda

bulunmamalıdır.) 

B C D G harfleri yumuşaktır ve insanın sorunları halletmesinde medenice yol bulmanın işaretidir. 

O U  harfleri isimlerde zerafeti yansıtmaz biraz daha dobra olmayı diplomatikçe davranmaktan ziyade her şeyi açık beyan halde ifade etmeyi işaret eder.

A I İ harfleri lider olma isteğini atılganlık ve cesareti ifade eder. 

Mana ve ses harmonisi çok önemlidir, bu yüzden bebeklerde isim verilirken önce bebeklerin doğum haritasına bakılmalı incelenmeli sonrada o bebeğin yeteneklerine ve zayıf yanlarına göre destekleyici isimler verilmelidir.

İsim Retorik Nedir?

Önceki zamanlardan beri insanların yaşantılarıyla isimleri arasında bir bağ olduğu biliniyor. Eski zamanlarda isim koyucular vardı, Verilecek isimde, doğum anında yıldızların konumu, aile geçmişinin ve çocuğun nasıl bir gelecek yaşamasına arzu edildiğine göre isim verilirdi. Sadece gelecekte istenen değil, 

- aile dizilimi 

- yıldızların konumu (doğum haritası) (astroloji)  çok önem verilen olgulardı.

Zaman geçtikçe bu bilgiler soluklaştı, az kullanılır hale geldi. Günümüzde bu ilmi insanlar, isim bilimi ile açıklanabilir hale getirdi. İsim bilimi, harflerin titreşimlerini - frekansını, her harfin temsil ettiği bir gezegen ile de enerjisinin belirlenmesini incelemektedir. Harf gruplarının titreşimi bizim her hücremizde bir enerjiye, ve auramızda bir titreşime dönüşür. Bu sebeple doğru isim vermek insanın karakterinde ve yaşantısında onunla beraber olacak enerjiyi ve yolu da belirlemektedir.

Anadolu'da Dede Korkut hikayelerinde anlatılan isim edinmeleri, kazanılan mücadeleler sonucunda çocukların isimlerini hakketmesiyle olurdu. Yani var olan yeteneğin ya da karakterin ortaya çıkmasından sonra verilidi. İsim söylendikçe kişinin o yönü pekişir ve artması sağlanırdı.

Ara
bottom of page