top of page

Harflerin Anlamı

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

B : Önsezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir.

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

Ç : Zevk ve sefa düşkünü kişiliği temsil eder.

D : Üstün gücü, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı, üzüntü ve sevinci birarada yaşayan ve ruhsal gel-gitleri olan kişiliği ifade eder.

G - Ğ : İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusunu ifade eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

I - İ : Hassas, duygusal ve kırılgan bir kişiliği temsil eder.

J : Kaprisli ve kıskanç kişilik belirtisidir.

K : Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

L : Sanatsal yönleri güçlü, kabiliyetli kişilik ifadesidir.​

İsimlerin İlk Harfine Göre - Harf Enerjisi

İsmin Baş Harfine Göre Analizi
Harflerin anlamları - harf sayı tablosu | ismimkuantum
  • A harfiyle başlıyorsa, kişinin algılaması yüksek, atılgan bir enerjiye sahip.

  • B harfiyle başlıyorsa mücadeleci ve önsezileri güçlüdür.

  • F ile başlayanlar güvenilir yapıya sahip olur.

  • G ile başlıyorsa kıskanç ya da inatçı bir kişilik söz konusu.

  • V harfi olan isimler başına buyruktur, bildiğini okur, dik kafalıdır.

  • N sağduyu,

  • P saygınlık,

  • L ve S sanatçı, yaratıcı kişilik,

  • T ticari yetenek ve kültürel birikimdir.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka, seviyeli kişiliği ifade eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.

O-Ö : Gizemli kişilik sahibidir. Gizliliği sever ve duygularını açığa vurmaktan kaçınan tiplerdir.

P : Kendinden emindirler, girdikleri ortamda kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çekerler

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

S-Ş : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran bir kişiliktir.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

U-Ü : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizer.

V : Kendi içine dönük, umursamaz bir kişiliği ifade eder; bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden kişilik örneğidir.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.

Harflerin Sayı Değerleri

Ara
bottom of page